Doświadczalna fizyka

 


     Podstawowym elementem fizyki są zjawiska. Z nich bezpośrednio czerpie fizyka swą treść. Aby móc stwierdzić wszystkie prawidłowości, jakie w świecie zjawisk zachodzą, trzeba je często wielokrotnie wywoływać. Takie wywołane przez nas zjawiska nazywamy doświadczeniem. Doświadczenia pozwalają stwierdzić, jak pewne wielkości zmieniają się przy zmianie innych wielkości, a wiec na poznanie funkcjonalnej zależności między nimi. Związki te staramy się wyrazić w matematycznej formie.

Adam Owsiejczuk


Doświadczenia


Właściwości i budowa materii

Wyznaczenie współczynnika napięcia powierzchniowego wody metodą kroplową

Praca, moc, energia

Sprawdzenie równoważności pracy i ciepła

Termodynamika

Wyznaczenie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych

Wyznaczenie współczynnika rozszerzalności objętościowej cieczy

Drgania i fale mechaniczne

Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła matematycznego

Grawitacja

Wyznaczenie prędkości wyrzutu w rzucie pionowym do góry

Sprawdzenie wzoru na zasięg w rzucie poziomym

Sprawdzenie wzoru na zasięg w rzucie ukośnym


Bibliografia

 

Michał Halaunbrenner - Ćwiczenia praktyczne z fizyki kurs podstawowy. - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974

Michał Halaunbrenner - Ćwiczenia praktyczne z fizyki kurs średni. - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1971

Oleg F. Kabardin, Władimir A. Orłow, Ałła W. Ponomariewa - Fizyka zajęcia fakultatywne część 1. - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978

Oleg F. Kabardin, Swietłana I. Kabardina, Szefer - Fizyka zajęcia fakultatywne część 2. - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979

Oleg F. Kabardin, Władimir A. Orłow, Nikodim I. Szefner - Fizyka zajęcia fakultatywne część 3. - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979

Henryk Szydłowski - Pomiary fizyczne. - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977

Barbara Zegrodnik, Łukasz Zegrodnik - Fizyka z komputerem. - Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005

 

Władysław Bulanda, Jan Mańkowski, Helena Murlak, Jan Sielewiesiuk - Ćwiczenia eksperymentalne z fizyki. - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1974

Regina Drebent, Zenon Machholc, Józef Siódmiak - Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. - Wydawnictwo Art, Olsztyn 1993

Tadeusz Dryński - Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978

pod red. Kazimiery Fulińskiej - Opisy i instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki. - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław-Warszawa 1972

Monika Gall, Ryszard Kutner, Jerzy Ginter - Komputerem w kosmos. - Wydawnictwo ZamKor, Kraków 2005

Jan Karniewicz, Telesfor Sokołowski - Podstawy fizyki laboratoryjnej. - Politechnika Łódzka, Łódź 1993

pod red. Ireny Lasockiej i Jana Zambrzyckiego - Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. - Politechnika Białostocka, Białystok 2000

Grzegorz Pawlicki, Joanna Hrabowska, Adam Kujawski - Laboratorium fizyczne. - Politechnika Warszawska, Warszawa 1977

Ryszard Poprawski, Włodzimierz Salejda - Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki część I. Zasady opracowania wyników pomiarów. - Politechnika Wrocławska, Wrocław 1999

Ryszard Poprawski, Włodzimierz Salejda - Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki część II. Mechanika i termodynamika. - Politechnika Wrocławska, Wrocław 1999

Ryszard Poprawski, Włodzimierz Salejda - Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki część III. Elektryczność i magnetyzm. - Politechnika Wrocławska, Wrocław 1999

Ryszard Poprawski, Włodzimierz Salejda - Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki część IV. Optyka. - Politechnika Wrocławska, Wrocław 1999

Henryk Szydłowski - Pracownia fizyczna. - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980

Aleksander Zawadzki, Helena Hofmokl - Laboratorium fizyczne. - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964

Jerzy Zieliński - Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. - Politechnika Poznańska, Poznań 1992

Adam Owsiejczuk

Copyright Sergeant AdOw © 2011-2012 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów tylko za moją wyraźną zgodą.          www.fantastyka-86.pl