Fizyka

 


 

Klasa 1b

 


W razie pytań proszę pisać maile: adam.ow67@wp.pl .

 

 

2020.06.02 rozwiązać zadania w zeszycie przedmiotowym. Przysyłajcie zdjęcia notatek zrobionych w czasie zawieszenia lekcji w szkole, to wstawię ocenę do dziennika.

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu "Praca, moc, energia".

 

Zadanie 1

Jaka siła działała na ciało, jeżeli przesunęła je na odległość 2000cm, wykonując przy tym pracę 100kN?

 

Zadanie 2

Ile czasu pracował silnik o mocy 2KW, jeżeli wykonał pracę 50kJ?


2020.05.26 rozwiązać zadania w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących maszyn prostych.

 

Zadanie 1

Na lewą stronę dźwigni dwustronnej o długości 20cm działa siła 1000N. Jak dużą siłą trzeba działać na prawą stronę długości 10cm, aby dźwignia ta pozostała w równowadze?

 

Zadanie 2

Na jaką wysokość można wsunąć ciało o ciężarze 2000N działając siłą 100N i mając deskę długości 5m?


2020.05.05, 2020.05.12 i 2020.05.19 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym. Przysyłajcie zdjęcia notatek zrobionych w czasie zawieszenia lekcji w szkole, to wstawię ocenę do dziennika.

 

Temat: Co to są maszyny proste?

 

Maszyny proste - to proste urządzenia ułatwiające pracę.

1. Dźwignia dwustronna - siły działają po dwóch stronach osi obrotu.

F1, F2 - siły zewnętrzne;

r1, r2 - ramiona sił.

 

Dla dźwigni zachodzi następująca zależność:

F1 · r1 = F2 · r2 

Oznacza to, że iloczyn siły i ramienia tej siły z obu stron jest taki sam. Wynika stąd, że większą siłę możemy zrównoważyć mniejszą (należy użyć dłuższe ramię). Zyskujemy więc na sile.

Zastosowanie:

- nożyczki;

- kombinerki;

- obcęgi;

- łom;

- żuraw.

 

2. Dźwignia jednostronna - siły działają po jednej stronie osi.

Dla dźwigni tej zachodzi ta sama zależność, jak dla dwustronnej:

F1 · r1 = F2 · r2 

Oznacza to, że większą siłę możemy zrównoważyć mniejszą (należy użyć dłuższe ramię). Zyskujemy więc na sile.

Zastosowanie:

- dziadek do orzechów;

- taczka.

 

3. Blok nieruchomy - krążek przytwierdzony do podłoża, przez który przełożona jest lina.

Jest to dźwignia dwustronna o jednakowych ramionach, więc: F1 = F2.

 

4. Blok nieruchomy 

Jest to dźwignia jednostronna, w której ramię siły F1 jest dwa razy krótsze niż ramię siły F2, więc F1 = 2 · F2.

 

5. Kołowrót - walec z nawiniętą linką i przymocowaną na końcu korbą.

 Jest to dźwignia dwustronna (lub jednostronna), więc mamy: F1 · r1 = F2 · r2.

 

6. Równia pochyła - płaska powierzchnia nachylona do poziomu pod pewnym katem.

F1 - ciężar ciała na równi

F2 - siła, z jaką trzeba działać, aby wsunąć ciało na równie

h - wysokość równi

l - długość równi

 

Dla równi pochyłej zachodzi zależność:

F2        h

------ = ------

F1         l

 

7. Klin 

 

8Śruba - równia pochyła nawinięta na walec. Zamienia ruch obrotowy walca na ruch liniowy nakrętki.

 

9Przekładnia - dwa koła o różnej średnicy, między którymi przenoszony jest napęd.

Rodzaje przekładni:

- zębata;

- pasowa;

- klinowa;

- łańcuchowa;

- cierna;

- ślimakowa.


2020.04.28 rozwiązać zadania w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących zasady zachowania energii.

 

Ep = Ek

 

Zadanie 1

Z jakiej wysokości spada ciało, jeżeli uderzyło w ziemię z prędkością 36km/h?

Zadanie 2

Ciało wyrzucono pionowo w górę z prędkością 108km/h. Na jaką wysokość wzniesie się to ciało?

Zadanie 3 (dla chętnych)

Z jaką prędkością ciało uderzy w ziemię, jeżeli czas spadania wynosi 2s?

 

Proszę wysłać mi zdjęcia rozwiązanych zadań w zeszycie, wstawię ocenę.


2020.04.21 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Zasada zachowania energii mechanicznej.

 

Ciało znajdujące się na wysokości h ma pewną energię potencjalną, kinetyczna wtedy wynosi 0 (nie porusza się). Spadając swobodnie ciało traci energię potencjalną (maleje wysokość), a zyskuje energię kinetyczną (wzrasta prędkość). Tuż przed uderzeniem w ziemię energia potencjalna ciała wynosi 0 (nie ma wysokości), a kinetyczna wynosi tyle, ile potencjalna na wysokości h. Nastąpiła więc zamiana jednej energii w drugą. Oznacza to, że całkowita energia mechaniczna układu ciało-Ziemia pozostała bez zmian.

 

Zasada zachowania energii mechanicznej:

Suma energii potencjalnej i kinetycznej izolowanego układu ciał jest zawsze stała.

 

Zasadę tę wykorzystujemy w elektrowniach wodnych. Woda spadająca z pewnej wysokości ma energię potencjalną grawitacji, która zamieniana jest na energię kinetyczną. Energia kinetyczna spadającej wody obraca turbinę, która napędza generator (prądnicę) wytwarzający prąd elektryczny.


2020.04.07 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Co to jest energia kinetyczna?

 

Energia potencjalna jest energią związaną z położeniem wzajemnym ciał.

Energia kinetyczna jest energią związaną z poruszaniem się ciał. Energia ta zależy od:

- masy ciała (masa większa, to energia większa);

- prędkości (prędkość większa, to energia większa).

        m · v2

Ek = ----------

       2

Ep - energia kinetyczna w J

m - masa ciała w kg

v - prędkość w m/s

 

Zadanie 1

Jaką energię kinetyczną ma ciało o masie 2000g i poruszające się z prędkością 72km/h?


2020.03.31 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Co to jest energia potencjalna grawitacji?

 

Podnosząc ciało na wysokość h musimy przezwyciężyć ciężar ciała:

F = m · g

wykonujemy przy tym pracę:

W = F · h

Podstawiając pierwszy wzór do drugiego, otrzymujemy:

W = m · g · h

Ponieważ wykonana praca jest miarą wzrostu energii, otrzymujemy:

DEp = m · g · h

DEp - zmiana energii potencjalnej grawitacji w J

m - masa ciała w kg

g - przyspieszenie grawitacyjne w m/s2

h - wysokość w m

 

Zadanie 1

Na jakiej wysokości znajduje się ciało o masie 5000g, jeżeli podnosząc je wykonano pracę 10kJ?


2020.03.24 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Co to jest energia mechaniczna?

 

Podręcznik str. 167-171.

Zapisać w zeszycie:

- jakie mamy formy energii;

- jaki jest związek między energią a pracą;

- jaka jest jednostka energii.


2020.03.17 rozwiązać zadania w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących pracy i mocy.

 

Zadanie 1

O ile przesunięto ciało działając siłą 2kN wykonując przy tym pracę 1MJ?

 

Zadanie 2

Jaką pracę wykonał silnik o mocy 5kW pracując przez 2 godziny?

 

Zadanie 3 (dla chętnych)

Ile czasu musi pracować silnik o mocy 1kW, aby wypompować z kopalni o głębokości 100m 500kg wody?

Adam Owsiejczuk

Copyright Sergeant AdOw © 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów tylko za moją wyraźną zgodą.          www.fantastyka-86.pl