Technika

 


 

Klasa 5b

 


W razie pytań proszę pisać maile: adam.ow67@wp.pl .

 

 

2020.06.05 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym. Przysyłajcie zdjęcia notatek zrobionych w czasie zawieszenia lekcji w szkole, to wstawię oceny do dziennika.

 

Temat: Domowa instalacja gazowa.

 

Gaz ziemny dostarczany jest z gazowni do indywidualnych odbiorców rurociągiem. Początkową jego część, ułożoną w ziemi, nazywamy siecią gazową.

Gaz wykorzystywany w domach zawiera do 15% tlenku węgla. Jest to gaz bezwonny i bezbarwny, dlatego ulatniając się może powodować zatrucia. Pierwsze objawy zatrucia to duszności, bóle głowy, z czasem pojawiają się wymioty, utrata orientacji, omdlenia.

Pierwsza pomoc poszkodowanemu polega na usunięciu go z pomieszczenia lub spowodowaniu przeciągu i przewiezieniu do szpitala.

Bezpieczeństwo:

- nie zostawiać włączonych palników, gdy niczego nie podgrzewamy;

- pilnować, aby gotowane potrawy nie wykipiały;

- nie czyścić palników ostrymi narzędziami;

- nie wieszać tkanin i kłaść przedmiotów na palnikach;

- nie dokonywać napraw samodzielnie.


2020.05.29 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym. Przysyłajcie zdjęcia notatek zrobionych w czasie zawieszenia lekcji w szkole, to wstawię oceny do dziennika.

 

Temat: Domowa instalacja grzewcza.

 

W czasie chłodnych pór roku konieczne jest ogrzewanie mieszkań i domów. Okres ten nazywamy sezonem grzewczym. Trwa on od połowy września do końca kwietnia.
Źródłem ciepła mogą być urządzenia wykorzystujące energię elektryczną lub spalające:
- paliwo stałe (węgiel, koks, drewno);
- gaz ziemny;
- olej opałowy.
Ogrzewanie może odbywać się za pomocą:
- pieców kaflowych;
- centralnego ogrzewania (co);
- kominków.

2020.05.22 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Domowa instalacja wodno-kanalizacyjna.

 

Instalacja ta dostarcza do domów czystą wodę i odprowadza wodę zużytą.
Dostarczanie wody odbywa się za pomocą: studni lub wodociągów. Woda dostarczona wodociągiem musi być uzdatniona, tzn. oczyszczona, aby nadawała się do użycia.
Stan zużycia wody przez odbiorców mierzą wodomierze.

 

Woda zużyta przez człowieka zamienia się w ścieki, które odprowadza instalacja kanalizacyjna.
Ważnym elementem instalacji kanalizacyjnej jest syfon. Jego zadaniem jest uniemożliwienie przedostania się zapachów do pomieszczeń.
Na świecie występuje deficyt wody pitnej, dlatego należy ją oszczędzać.

2020.05.15 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym. Przysyłajcie zdjęcia notatek zrobionych w czasie zawieszenia lekcji w szkole, to wstawię ocenę do dziennika.

 

Temat: Odnawialne źródła energii.

 

Oprócz tradycyjnych sposobów uzyskiwania energii (spalanie węgla, ropy, gazu ziemnego) coraz większe znaczenie mają odnawialne źródła:
- energia wodna (spadająca z wysokości woda napędza generator wytwarzający prąd elektryczny);
- energia wiatru (wiatr napędza wirnik połączony z generatorem wytwarzającym prąd elektryczny);
- biomasa (odpady stałe i płynne pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i przemysłowego rozkładając się wytwarzają biogaz, który można spalać);
- energia słoneczna (ogniwa słoneczne lub fotowoltaiczne przetwarzają światło słoneczne na prąd elektryczny);
- energia geotermalna (energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi);
- energia prądów morskich, pływów i falowania (energia uzyskiwana dzięki ruchom wody w morzach i oceanach);
- energia cieplna oceanu (technologia mająca wykorzystać różnicę temperatur między chłodniejszymi wodami z głębin a cieplejszymi z wód powierzchniowych).

2020.04.24 i 2020.05.08 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Domowa instalacja elektryczna.

 

Instalacja elektryczna służy do doprowadzenia prądu elektrycznego do domu.
Do indywidualnego odbiorcy prąd elektryczny dostarczany jest z elektrowni (cieplna, hydroelektrownia, wiatrowa, słoneczna, jądrowa).
Każde urządzenie elektryczne pobiera określoną porcję energii, czyli posiada określoną moc w watach (W).
Zużycie energii elektrycznej w domach jest mierzone w kilowatogodzinach (kWh).
Urządzenie o mocy 1kW (1000W) pracując przez 1 godzinę zużywa 1kWh energii elektrycznej.
Bezpieczeństwo:

- nie dotykać uszkodzonych lub odizolowanych przewodów;

- nie naprawiać urządzeń pod prądem;

- nie naprawiać zużytych bezpieczników;

- kąpiąc się nie używać urządzeń pod prądem

- sprzęt AGD podłączać do gniazdek z uziemieniem;

- nie dotykać mokrymi rękami urządzeń elektrycznych;

- wtyczkę z gniazdka wyjmujemy trzymając jedną ręką gniazdko, a drugą ciągniemy za wtyczkę;

- nie wspinać się na słupy energetyczne;

- nie podchodzić do zwisających przewodów trakcji elektrycznej;

- podczas burzy nie podchodzić do piorunochronu;

- podczas burzy odłączamy urządzenia elektryczne;

- nie wchodzić do budynków oznaczonych znakiem:

 

Przy porażeniu prądem:

- odłączyć poszkodowanego od prądu;

- sprawdzić, czy poszkodowany jest przytomny i czy oddycha;

- gdy poszkodowany nie oddycha, należy udzielić mu pierwszej pomocy;

- wezwać pomoc odpowiedniej służby.


2020.04.17 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Plan poziomy mieszkania.

 

Rysunek budowlany to jeden z rodzajów rysunku technicznego. Rysunek wykonuje się w skali 1:50 lub 1:100.
Elementy mieszkania (domu) oraz jego wyposażenie rysuje się za pomocą symboli.

 Przerysować te symbole do zeszytu.


2020.04.03 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Wyposażenie i urządzenie mieszkania.

 

Mieszkanie (którego kształt i funkcje określają zwyczaje danego narodu oraz warunki ekonomiczne i klimatyczne) spełnia zadania:
- umożliwia wypoczynek i sen;
- umożliwia utrzymanie higieny osobistej;
- umożliwia kontaktowanie się członków rodziny;
- ułatwia prowadzenie gospodarstwa domowego.
Meblowanie mieszkania zależy od:
- wielkości powierzchni do zagospodarowania;
- gustu właściciela;
- możliwości ekonomicznych.
Ważne jest zachowanie pewnych zasad związanych z zagospodarowaniem przestrzeni:
- zasada funkcjonalności (wydzielenie w mieszkaniu miejsc przeznaczonych do określonych stałych czynności, np.: do pracy, odpoczynku, spożywania posiłków);
- zasada komunikacji (osobom należy zapewnić komfort poruszania się po nim);
- zasada swobodnego ruchu (sprzęt wymaga odpowiedniej przestrzeni, aby można było z niego korzystać);
- dobór koloru i światła (np. małe pomieszczenie lepiej malować na jasne kolory, wydaje się wtedy większe).
Ważne jest zagospodarowanie kuchni, bo spędza się w niej dużo czasu:
- zlew blisko okna (zapewniamy dobre oświetlenie);
- zmywarka sąsiaduje ze zlewem (ułatwienie pracy);
- kuchenki gazowej nie lokalizować przy oknie (wiatr może zdmuchnąć płomień lub zmienić jego kierunek);
- kuchenka nie powinna stać w rogu (utrudnienie pracy na niej).

 

Wiadomości w nawiasach można opuścić.

 


2020.03.27 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Dom bez tajemnic.

 

Dom daje człowiekowi przede wszystkim schronienie. Spędza się w nim dużo czasu, dlatego powinien być nie tylko bezpieczny, ale też wygodny.
Domy różnią się wielkością i kształtem, jednak budowa każdego z nich przebiega w podobny sposób. 
Dom buduje się na podstawie projektu tworzonego przez architekta.
Pomiary na miejscu budowy przeprowadza geodeta.
Robotnicy budowlani kopią dół pod fundamenty.
Ściany wznosi murarz.
Cieśla stawia drewniane ściany i konstrukcję dachu.
Pokrycie dachu wykonuje dekarz.
Monter wstawia okna i drzwi, kiedy mury i dach są gotowe.
Elektryk kładzie w ścianach instalację elektryczną.
Hydraulik montuje instalację wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Adam Owsiejczuk

Copyright Sergeant AdOw © 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów tylko za moją wyraźną zgodą.          www.fantastyka-86.pl