Technika

 


 

Klasa 5c

 


W razie pytań proszę pisać maile: adam.ow67@wp.pl .

 

 

2020.06.08 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Nowoczesny sprzęt na co dzień.

 

Na co dzień wykorzystujemy nowoczesne urządzenia, za pomocą których można nagrywać, przetwarzać i odtwarzać obraz i dźwięk. Jest to sprzęt audio-wideo. Audio to urządzenie do obróbki dźwięku, wideo to urządzenie do obróbki obrazu.
Urządzenia audio-wideo:
- radio (słuchanie audycji radiowych);
- magnetofon (nagrywanie i odtwarzanie dźwięku);
- radiomagnetofon;
- miniwieża (radio, magnetofon i odtwarzacz CD);
- odtwarzacz CD (odtwarzanie dźwięku);
- telewizor (słuchanie i oglądanie audycji telewizyjnych, tradycyjny CRT, ciekłokrystaliczny LCD, plazmowy PDP);
- magnetowid (nagrywanie i odtwarzanie dźwięku i obrazu);
- odtwarzacz DVD i Blu-ray (odtwarzanie dźwięku i obrazu);
- komputer (multimedia);
- laptop (multimedia);
- tablet (multimedia);
- odtwarzacz mp3;
- cyfrowy aparat fotograficzny;
- kamera cyfrowa;
- projektor multimedialny.
Zasady działania, użytkowania i konserwacji znajdują się w instrukcji obsługi.

 

Wiadomości w nawiasach można opuścić.


2020.06.01 Przysyłajcie zdjęcia notatek zrobionych w czasie zawieszenia lekcji w szkole, to wstawię oceny do dziennika.

 

Temat: Domowe urządzenia elektryczne.

 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=Gsd5B3tyfZ0 .

Film: https://www.youtube.com/watch?v=VzlUky0tF18 .

Film: https://www.youtube.com/watch?v=XJtLerHJYSY .


2020.05.25 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Domowe urządzenia elektryczne.

 

Do wykonywania prac domowych najczęściej używa się urządzeń elektrycznych.
Umożliwiają one:
- sprawniejsze i szybsze przygotowanie posiłków;
- dłuższe przechowywanie artykułów spożywczych;
- pomagają dbać o czystość w mieszkaniu i higienę osobistą.
Aby bezpiecznie korzystać z tych urządzeń trzeba znać zasady ich użytkowania oraz konserwacji. Informacje te można znaleźć w instrukcji obsługi.
Kuchenka elektryczna lub gazowa
Przepływający prąd elektryczny lub spalany gaz wytwarza ciepło.
Kuchenka mikrofalowa
Mikrofale przenikające żywność szybko ją podgrzewają.
Lodówka, zamrażarka, chłodziarko-zamrażarka
Ochładza lub zamraża żywność, aby zabezpieczyć ją przed zepsuciem.
Pralka automatyczna
Może ona prać, płukać, odwirowywać i suszyć odzież, dzięki licznym programom.

2020.05.18 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym. Przysyłajcie zdjęcia notatek zrobionych w czasie zawieszenia lekcji w szkole, to wstawię oceny do dziennika.

 

Temat: Domowa instalacja gazowa.

 

Gaz ziemny dostarczany jest z gazowni do indywidualnych odbiorców rurociągiem. Początkową jego część, ułożoną w ziemi, nazywamy siecią gazową.

Gaz wykorzystywany w domach zawiera do 15% tlenku węgla. Jest to gaz bezwonny i bezbarwny, dlatego ulatniając się może powodować zatrucia. Pierwsze objawy zatrucia to duszności, bóle głowy, z czasem pojawiają się wymioty, utrata orientacji, omdlenia.

Pierwsza pomoc poszkodowanemu polega na usunięciu go z pomieszczenia lub spowodowaniu przeciągu i przewiezieniu do szpitala.

Bezpieczeństwo:

- nie zostawiać włączonych palników, gdy niczego nie podgrzewamy;

- pilnować, aby gotowane potrawy nie wykipiały;

- nie czyścić palników ostrymi narzędziami;

- nie wieszać tkanin i kłaść przedmiotów na palnikach;

- nie dokonywać napraw samodzielnie.


2020.05.11 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym. Przysyłajcie zdjęcia notatek zrobionych w czasie zawieszenia lekcji w szkole, to wstawię oceny do dziennika.

 

Temat: Domowa instalacja grzewcza.

 

W czasie chłodnych pór roku konieczne jest ogrzewanie mieszkań i domów. Okres ten nazywamy sezonem grzewczym. Trwa on od połowy września do końca kwietnia.
Źródłem ciepła mogą być urządzenia wykorzystujące energię elektryczną lub spalające:
- paliwo stałe (węgiel, koks, drewno);
- gaz ziemny;
- olej opałowy.
Ogrzewanie może odbywać się za pomocą:
- pieców kaflowych;
- centralnego ogrzewania (co);
- kominków.

2020.05.04 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Domowa instalacja wodno-kanalizacyjna.

 

Instalacja ta dostarcza do domów czystą wodę i odprowadza wodę zużytą.
Dostarczanie wody odbywa się za pomocą: studni lub wodociągów. Woda dostarczona wodociągiem musi być uzdatniona, tzn. oczyszczona, aby nadawała się do użycia.
Stan zużycia wody przez odbiorców mierzą wodomierze.

 

Woda zużyta przez człowieka zamienia się w ścieki, które odprowadza instalacja kanalizacyjna.
Ważnym elementem instalacji kanalizacyjnej jest syfon. Jego zadaniem jest uniemożliwienie przedostania się zapachów do pomieszczeń.
Na świecie występuje deficyt wody pitnej, dlatego należy ją oszczędzać.

2020.04.27 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Odnawialne źródła energii.

 

Oprócz tradycyjnych sposobów uzyskiwania energii (spalanie węgla, ropy, gazu ziemnego) coraz większe znaczenie mają odnawialne źródła:
- energia wodna (spadająca z wysokości woda napędza generator wytwarzający prąd elektryczny);
- energia wiatru (wiatr napędza wirnik połączony z generatorem wytwarzającym prąd elektryczny);
- biomasa (odpady stałe i płynne pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i przemysłowego rozkładając się wytwarzają biogaz, który można spalać);
- energia słoneczna (ogniwa słoneczne lub fotowoltaiczne przetwarzają światło słoneczne na prąd elektryczny);
- energia geotermalna (energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi);
- energia prądów morskich, pływów i falowania (energia uzyskiwana dzięki ruchom wody w morzach i oceanach);
- energia cieplna oceanu (technologia mająca wykorzystać różnicę temperatur między chłodniejszymi wodami z głębin a cieplejszymi z wód powierzchniowych).

2020.03.30 i 2020.04.06 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Domowa instalacja elektryczna.

 

Instalacja elektryczna służy do doprowadzenia prądu elektrycznego do domu.
Do indywidualnego odbiorcy prąd elektryczny dostarczany jest z elektrowni (cieplna, hydroelektrownia, wiatrowa, słoneczna, jądrowa).
Każde urządzenie elektryczne pobiera określoną porcję energii, czyli posiada określoną moc w watach (W).
Zużycie energii elektrycznej w domach jest mierzone w kilowatogodzinach (kWh).
Urządzenie o mocy 1kW (1000W) pracując przez 1 godzinę zużywa 1kWh energii elektrycznej.
Bezpieczeństwo:

- nie dotykać uszkodzonych lub odizolowanych przewodów;

- nie naprawiać urządzeń pod prądem;

- nie naprawiać zużytych bezpieczników;

- kąpiąc się nie używać urządzeń pod prądem

- sprzęt AGD podłączać do gniazdek z uziemieniem;

- nie dotykać mokrymi rękami urządzeń elektrycznych;

- wtyczkę z gniazdka wyjmujemy trzymając jedną ręką gniazdko, a drugą ciągniemy za wtyczkę;

- nie wspinać się na słupy energetyczne;

- nie podchodzić do zwisających przewodów trakcji elektrycznej;

- podczas burzy nie podchodzić do piorunochronu;

- podczas burzy odłączamy urządzenia elektryczne;

- nie wchodzić do budynków oznaczonych znakiem:

 

Przy porażeniu prądem:

- odłączyć poszkodowanego od prądu;

- sprawdzić, czy poszkodowany jest przytomny i czy oddycha;

- gdy poszkodowany nie oddycha, należy udzielić mu pierwszej pomocy;

- wezwać pomoc odpowiedniej służby.

Adam Owsiejczuk

Copyright Sergeant AdOw © 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów tylko za moją wyraźną zgodą.          www.fantastyka-86.pl