Fizyka

 


 

Klasa 8a

 


W razie pytań proszę pisać maile: adam.ow67@wp.pl .

 

 

2020.06.09 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym.

 

Temat: Życie poza Ziemią.

 

Nie mamy obecnie dowodów na istnienie życia poza Ziemią. Nie mamy też dowodów na to, że życie poza Ziemią nie istnieje.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=50by2kZDucI&t=147s .


2020.06.05 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym.

 

Temat: W poszukiwaniu drugiej Ziemi.

 

Obecnie astronomowie poszukują planet skalistych (typu ziemskiego) i poruszających się w obrębie ekosfery gwiazdy. Jest to strefa wokół gwiazdy, w obrębie której, na znajdującej się tu planecie występuje woda w stanie ciekłym na powierzchni.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=1D7O_o-iXtg&t=57s .


2020.06.02 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym.

 

Temat: Inne układy planetarne.

 

W 1992 roku polski astronom Aleksander Wolszczan odkrył pierwsze planety krążące wokół innej gwiazdy (pulsara). W 1995 roku odkryto planetę okrążającą "zwykłą" gwiazdę - 51 Pegasi. Od tego momentu zaczęto odkrywać coraz więcej planet pozasłonecznych. Do 11 października 2018 roku stwierdzono istnienie 2884 pozasłonecznych układów planetarnych, w tym 638 systemów wielokrotnych (czyli z więcej niż jedną planetą). Okazuje się więc, że powstawanie planet wokół gwiazd jest zjawiskiem dość powszechnym.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=4oMmLpTGn9U&t=611s .


2020.05.29 

 

Temat: Czym jest Wszechświat?

 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=1R9V7QycPBk&t=263s


2020.05.26 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym.

 

Temat: Czym jest Wszechświat?

 

Astronomowie przypuszczają, że 5% Wszechświata stanowi materia widzialna. 45% stanowi ciemna materia (materii widzialnej jest za mało, aby wytłumaczyć kształt obserwowanych struktur we Wszechświecie). A 50% stanowi ciemna energia (ona prawdopodobnie odpowiada za przyspieszanie rozszerzania się Wszechświata).

Film: https://www.youtube.com/watch?v=b7TNSdztch8&t=44s .


2020.05.22 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym.

 

Temat: Czym jest Wszechświat?

 

Czasoprzestrzeń spaja czas i przestrzeń tworzącą nasz Wszechświat.

 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=CiKvFc6tWZ8 .


2020.05.19 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym. Przysyłajcie zdjęcia notatek zrobionych w czasie zawieszenia lekcji w szkole, to wstawię ocenę do dziennika.

 

Temat: Rozszerzający się Wszechświat.

 

Od momentu Wielkiego Wybuchu nasz Wszechświat się rozszerza. Astronomowie przypuszczali, że grawitacja powoduje spowalnianie rozszerzania się. Według jednak najnowszych danych okazuje się, że rozszerzanie to przyspiesza.

 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=eB2Eg38OhZ0 .


2020.05.15 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym. Przysyłajcie zdjęcia notatek zrobionych w czasie zawieszenia lekcji w szkole, to wstawię ocenę do dziennika.

 

Temat: Teoria Wielkiego Wybuchu.

 

Ok. 13,8 mld. lat temu z punktu zwanego Osobliwością powstał nasz Wszechświat w wyniku zdarzenia zwanego Wielkim Wybuchem. W tym momencie również narodził się czas i przestrzeń. Od tego momentu następuje rozszerzanie się Wszechświata.

 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=2-qapHoQSOg .


2020.05.12 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Co to jest Droga Mleczna?

 

Doga Mleczna to galaktyka, w której znajduje się Układ Słoneczny. Jest galaktyką spiralną z poprzeczką o średnicy ok. 100000 lat świetlnych i zawiera ok. 400 mld. gwiazd. Układ Słoneczny znajduje się w jednym z dwóch ramion w odległości ok. 26000 lat świetlnych od centrum. W jądrze Galaktyki znajduje się supermasywna czarna dziura. Należy do Grupy Lokalnej Galaktyk.

 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=5_fZAka7wfE&t=215s .


2020.05.08 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Co to jest galaktyka?

 

Galaktyka to zbiór gwiazd (i innych ciał) związanych ze sobą grawitacyjnie.

Klasyfikacja galaktyk:

- kuliste;

- eliptyczne;

- spiralne;

- spiralne z poprzeczką;

- nieregularne.

 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=zbhhl-Az4Nc .


2020.05.05 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Co to jest gwiazda?

 

Gwiazda to olbrzymia kula gazu (przede wszystkim wodoru). Świeci w wyniku reakcji syntezy (łączenia) atomów wodoru w atomy helu, w wyniku czego wydziela się dużo energii. Energia ta gwiazda wysyła pod postacią różnych fal elektromagnetycznych (również światła). Gdy wyczerpuje się wodór, gwiazda zaczyna łączyć atomy helu w kolejne pierwiastki. Po wyczerpaniu paliwa po gwieździe pozostanie (zależnie od jej masy początkowej): biały karzeł, gwiazda neutronowa, czarna dziura.

 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=VXMXHFxfI3Q&t=108s .


2020.04.24 i 2020.04.28 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Budowa Układu Słonecznego.

 

Układem Słonecznym nazywamy Słońce i wszystkie ciała znajdujące się pod wpływem grawitacji Słońca.

Budowa Układu Słonecznego:

- Słońce (gwiazda średniej wielkości i w średnim wieku powstałe ok. 5mld. lat temu, świeci światłem własnym);

- planety (ciała krążące wokół Słońca: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun, największą jest Jowisz, dzielą się na dwie grupy: ziemskie, skaliste, bliskie - pierwsze 4 i jowiszowe, gazowe, dalekie - pozostałe 4, planety jowiszowe posiadają pierścienie);

- księżyce (małe ciała krążące wokół planet, liczba księżyców planet: Merkury - 0, Wenus - 0, Ziemia - 1 (Księżyc), Mars - 2, Jowisz - 79, Saturn - 62, Uran - 27, Neptun - 14, największym jest księżyc Jowisza Ganimedes, jest większy od Merkurego);

- planetoidy, asteroidy, planetki (drobne ciała skaliste krążące w większości między Marsem a Jowiszem, największą jest Ceres o średnicy ponad 1000km);

- komety (drobne ciała składające się z pyłu i lodu, krążące po eliptycznych orbitach, zbliżając się do Słońca lód sublimuje i tworzy się charakterystyczny warkocz, najsłynniejszą jest kometa Halley'a, która wraca w pobliże Słońca co 76 lat, dzielimy je na okresowe i jednopojawieniowe);

- meteoroidy, meteory, meteoryty (meteoroidy - kawałki skał krążące w Układzie Słonecznym, gdy wlatują w atmosferę dzięki tarciu zaczynają się spalać tworząc zjawisko spadającej gwiazdy - meteory, gdy meteor nie spali się całkowicie w atmosferze dolatuje do ziemi i uderzając w nią tworzy krater meteorytowy)

- pas Kuipera (pas kawałków lodowych pozostałych po tworzeniu się Układu Słonecznego krążących poza orbitą Neptuna, stąd pochodzą komety okresowe, najsłynniejszym ciałem tu jest Pluton)

- obłok Oorta (sferyczny zbiór kawałków lodowych pozostałych po tworzeniu się Układu Słonecznego sięgający od 300 do 100000 jednostek astronomicznych, stąd pochodzą komety jednopojawieniowe).


2020.04.21 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Czym jest grawitacja?

 

Każde ciała przyciągają się siłą grawitacyjną. Siła ta zależy od:

- masy ciał (masa większa, to siła większa);

- odległości (odległość większa, to siła mniejsza).

 

PRAWO POWSZECHNEGO CIĄŻENIA (NEWTONA):

Każde dwa ciał przyciągają się wzajemnie siłami grawitacji. Siła ta jest wprost proporcjonalna do iloczyny mas tych ciał, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.

          m1 · m2

F = G -------------

          r2

 

F - siła grawitacyjna w N

G - stała grawitacji 

m1, m2 - masy ciał w kg

r - odległość między ciałami w m

 

Ponieważ siła grawitacji zależy od kwadratu odległości, dlatego bardzo szybko maleje ze wzrostem odległości (lub bardzo szybko rośnie ze zmniejszaniem odległości). Zwiększając odległość 3 razy powodujemy, że siła grawitacyjna maleje 9 razy.


2020.04.17 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

zaczynamy nowy dział, więc na początek tytuł działu:

ASTRONOMIA

 

Temat: O odkryciach w astronomii.

 

W starożytności uważano, że wszystkie planety i Słońce obracają się wokół Ziemi. Taki obraz naszego Układu Słonecznego został sformułowany przez Ptolemeusza (układ geocentryczny).

W 1543 roku ukazuje się książka Mikołaja Kopernika opisująca układ heliocentryczny, w którym Słońce jest w centrum Układu, a planety i Ziemia krążą wokół niego.

W 1571 roku Johan Kepler odkrywa, że planety krążą po orbitach eliptycznych.

Na początku XVII wieku, dzięki obserwacjom, Galileusz odkrywa księżyce Jowisza potwierdzając koncepcję Kopernika.

W XVII Isaac Newton formułuje prawo powszechnego ciążenia opisujące siłę grawitacyjną.

Na początku XX wieku Albert Einstein formułuje teorię względności dokładniej opisującą siłę grawitacyjną.

W 1929 roku Edwin Hubble odkrywa, że Wszechświat się rozszerza.


2020.04.07 rozwiązać zadanie w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu "Optyka".

  

Zadanie 1

W jakiej odległości od soczewki o ogniskowej 10cm powstaje obraz, jeżeli przedmiot znajdował się w odległości 20cm od tej soczewki? Jakie powiększenie i zdolność skupiającą ma ta soczewka? (przy dodawaniu i odejmowaniu ułamków należy doprowadzić do wspólnego mianownika)


2020.04.03 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Co to są przyrządy optyczne?

 

1. Lupa

Służy do powiększania oglądanego przedmiotu. Jest to pojedyncza soczewka, w której przedmiot umieszczamy między ogniskiem a soczewką. Otrzymujemy wtedy obraz powiększony, nieodwrócony i pozorny.

 

2. Oko ludzkie

Soczewka oczna tworzy na siatkówce obraz pomniejszony, odwrócony i rzeczywisty obserwowanego przedmiotu.

 

3. Okulary

Służą do korygowania wad wzroku. Wady wzroku polegają na tym, że promienie nie skupiają się na siatkówce i widzimy wtedy nieostry obraz.

Krótkowzroczność - obraz powstaje przed siatkówką. Widzimy wtedy wyraźnie przedmioty znajdujące się blisko. Stosujemy soczewkę rozpraszającą w okularach.

Dalekowzroczność - obraz powstaje za siatkówką. Widzimy wtedy wyraźnie przedmioty znajdujące się daleko. Stosujemy soczewkę skupiającą w okularach.

 

4. Mikroskop

Służy do powiększania obrazu bardzo małych przedmiotów umieszczonych bardzo blisko. Składa się z dwóch soczewek.

 

5. Luneta, lornetka

Służy do przybliżania (powiększania) przedmiotów znajdujących się daleko. Składa się z dwóch soczewek.

 

6. Teleskop

Służy do przybliżania (powiększania) przedmiotów znajdujących się daleko. Promienie zbiera zwierciadło wklęsłe.


2020.03.31 

 

Temat: Powstawanie obrazu w soczewce sferycznej.

 

Wyszukać w internecie jeden przykład wykorzystania soczewek i zapisać w zeszycie adres tej strony.


2020.03.20 i 2020.03.27 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Powstawanie obrazu w soczewce sferycznej.

 

Soczewka jest to przyrząd optyczny ograniczony dwoma powierzchniami kulistymi lub powierzchnią kulistą i płaszczyzną.

 

Gdy na soczewkę dwuwypukłą trafi wiązka promieni równoległych, to po przejściu przez nią promienie te skupią się w punkcie zwanym ogniskiem (skupiająca).

 

Gdy na soczewkę dwuwklęsłą trafi wiązka promieni równoległych, to po przejściu przez nią promienie te rozproszą się w ten sposób, że przedłużenia promieni załamanych przetną się w punkcie zwanym ogniskiem pozornym (rozpraszająca).

 

Powstawanie obrazu w soczewce skupiającej:

- przedmiot (AB) znajduje się dalej niż środek

obraz (A'B') jest odwrócony, powiększony i rzeczywisty

 

- przedmiot znajduje się w środku

obraz jest odwrócony, taki sam i rzeczywisty

 

- przedmiot znajduje się między środkiem a ogniskiem

obraz jest odwrócony, powiększony i rzeczywisty

 

- przedmiot znajduje się w ognisku

obraz nie powstaje

 

- przedmiot znajduje się między ogniskiem a soczewką

obraz jest nieodwrócony (prosty), powiększony i pozorny

 

Równania soczewki:

f - ogniskowa, odległość ogniska od soczewki

x - odległość przedmiotu od soczewki

y - odległość obrazu od soczewki

   1        1       1

 ---- = ---- + ----  - równanie soczewki

   f        x        y

 

        y

p = ---- - powiększenie

        x

 

         1

Z = ---- - zdolność skupiająca soczewki, mierzona w dioptriach (D), gdy jest dodatnia mamy soczewkę skupiającą, gdy jest ujemna mamy soczewkę rozpraszającą

         f

Adam Owsiejczuk

Copyright Sergeant AdOw © 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów tylko za moją wyraźną zgodą.          www.fantastyka-86.pl