Fizyka

 


 

Klasa 8b

 


W razie pytań proszę pisać maile: adam.ow67@wp.pl .

 

 

2020.06.08 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym.

 

Temat: Życie poza Ziemią.

 

Nie mamy obecnie dowodów na istnienie życia poza Ziemią. Nie mamy też dowodów na to, że życie poza Ziemią nie istnieje.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=50by2kZDucI&t=147s .


2020.06.05 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym.

 

Temat: W poszukiwaniu drugiej Ziemi.

 

Obecnie astronomowie poszukują planet skalistych (typu ziemskiego) i poruszających się w obrębie ekosfery gwiazdy. Jest to strefa wokół gwiazdy, w obrębie której, na znajdującej się tu planecie występuje woda w stanie ciekłym na powierzchni.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=1D7O_o-iXtg&t=57s .


2020.06.01 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym.

 

Temat: Inne układy planetarne.

 

W 1992 roku polski astronom Aleksander Wolszczan odkrył pierwsze planety krążące wokół innej gwiazdy (pulsara). W 1995 roku odkryto planetę okrążającą "zwykłą" gwiazdę - 51 Pegasi. Od tego momentu zaczęto odkrywać coraz więcej planet pozasłonecznych. Do 11 października 2018 roku stwierdzono istnienie 2884 pozasłonecznych układów planetarnych, w tym 638 systemów wielokrotnych (czyli z więcej niż jedną planetą). Okazuje się więc, że powstawanie planet wokół gwiazd jest zjawiskiem dość powszechnym.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=4oMmLpTGn9U&t=611s .


2020.05.29 

 

Temat: Czym jest Wszechświat?

 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=1R9V7QycPBk&t=263s


2020.05.25 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym.

 

Temat: Czym jest Wszechświat?

 

Astronomowie przypuszczają, że 5% Wszechświata stanowi materia widzialna. 45% stanowi ciemna materia (materii widzialnej jest za mało, aby wytłumaczyć kształt obserwowanych struktur we Wszechświecie). A 50% stanowi ciemna energia (ona prawdopodobnie odpowiada za przyspieszanie rozszerzania się Wszechświata).

Film: https://www.youtube.com/watch?v=b7TNSdztch8&t=44s .


2020.05.22 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym.

 

Temat: Czym jest Wszechświat?

 

Czasoprzestrzeń spaja czas i przestrzeń tworzącą nasz Wszechświat.

 

Film https://www.youtube.com/watch?v=CiKvFc6tWZ8 .


2020.05.18 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym. Przysyłajcie zdjęcia notatek zrobionych w czasie zawieszenia lekcji w szkole, to wstawię ocenę do dziennika.

 

Temat: Rozszerzający się Wszechświat.

 

Od momentu Wielkiego Wybuchu nasz Wszechświat się rozszerza. Astronomowie przypuszczali, że grawitacja powoduje spowalnianie rozszerzania się. Według jednak najnowszych danych okazuje się, że rozszerzanie to przyspiesza.

 

Film https://www.youtube.com/watch?v=eB2Eg38OhZ0 .


2020.05.15 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym. Przysyłajcie zdjęcia notatek zrobionych w czasie zawieszenia lekcji w szkole, to wstawię ocenę do dziennika.

 

Temat: Teoria Wielkiego Wybuchu.

 

Ok. 13,8 mld. lat temu z punktu zwanego Osobliwością powstał nasz Wszechświat w wyniku zdarzenia zwanego Wielkim Wybuchem. W tym momencie również narodził się czas i przestrzeń. Od tego momentu następuje rozszerzanie się Wszechświata.

 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=2-qapHoQSOg .


2020.05.11 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Co to jest Droga Mleczna?

 

Doga Mleczna to galaktyka, w której znajduje się Układ Słoneczny. Jest galaktyką spiralną z poprzeczką o średnicy ok. 100000 lat świetlnych i zawiera ok. 400 mld. gwiazd. Układ Słoneczny znajduje się w jednym z dwóch ramion w odległości ok. 26000 lat świetlnych od centrum. W jądrze Galaktyki znajduje się supermasywna czarna dziura. Należy do Grupy Lokalnej Galaktyk.

 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=5_fZAka7wfE&t=215s .


2020.05.08 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Co to jest galaktyka?

 

Galaktyka to zbiór gwiazd (i innych ciał) związanych ze sobą grawitacyjnie.

Klasyfikacja galaktyk:

- kuliste;

- eliptyczne;

- spiralne;

- spiralne z poprzeczką;

- nieregularne.

 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=zbhhl-Az4Nc .


2020.05.04 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Co to jest gwiazda?

 

Gwiazda to olbrzymia kula gazu (przede wszystkim wodoru). Świeci w wyniku reakcji syntezy (łączenia) atomów wodoru w atomy helu, w wyniku czego wydziela się dużo energii. Energia ta gwiazda wysyła pod postacią różnych fal elektromagnetycznych (również światła). Gdy wyczerpuje się wodór, gwiazda zaczyna łączyć atomy helu w kolejne pierwiastki. Po wyczerpaniu paliwa po gwieździe pozostanie (zależnie od jej masy początkowej): biały karzeł, gwiazda neutronowa, czarna dziura.

 

 Film: https://www.youtube.com/watch?v=VXMXHFxfI3Q&t=108s .


2020.04.24 i 2020.04.27 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Budowa Układu Słonecznego.

 

Układem Słonecznym nazywamy Słońce i wszystkie ciała znajdujące się pod wpływem grawitacji Słońca.

Budowa Układu Słonecznego:

- Słońce (gwiazda średniej wielkości i w średnim wieku powstałe ok. 5mld. lat temu, świeci światłem własnym);

- planety (ciała krążące wokół Słońca: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun, największą jest Jowisz, dzielą się na dwie grupy: ziemskie, skaliste, bliskie - pierwsze 4 i jowiszowe, gazowe, dalekie - pozostałe 4, planety jowiszowe posiadają pierścienie);

- księżyce (małe ciała krążące wokół planet, liczba księżyców planet: Merkury - 0, Wenus - 0, Ziemia - 1 (Księżyc), Mars - 2, Jowisz - 79, Saturn - 62, Uran - 27, Neptun - 14, największym jest księżyc Jowisza Ganimedes, jest większy od Merkurego);

- planetoidy, asteroidy, planetki (drobne ciała skaliste krążące w większości między Marsem a Jowiszem, największą jest Ceres o średnicy ponad 1000km);

- komety (drobne ciała składające się z pyłu i lodu, krążące po eliptycznych orbitach, zbliżając się do Słońca lód sublimuje i tworzy się charakterystyczny warkocz, najsłynniejszą jest kometa Halley'a, która wraca w pobliże Słońca co 76 lat, dzielimy je na okresowe i jednopojawieniowe);

- meteoroidy, meteory, meteoryty (meteoroidy - kawałki skał krążące w Układzie Słonecznym, gdy wlatują w atmosferę dzięki tarciu zaczynają się spalać tworząc zjawisko spadającej gwiazdy - meteory, gdy meteor nie spali się całkowicie w atmosferze dolatuje do ziemi i uderzając w nią tworzy krater meteorytowy)

- pas Kuipera (pas kawałków lodowych pozostałych po tworzeniu się Układu Słonecznego krążących poza orbitą Neptuna, stąd pochodzą komety okresowe, najsłynniejszym ciałem tu jest Pluton)

- obłok Oorta (sferyczny zbiór kawałków lodowych pozostałych po tworzeniu się Układu Słonecznego sięgający od 300 do 100000 jednostek astronomicznych, stąd pochodzą komety jednopojawieniowe).


2020.04.17 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Czym jest grawitacja?

 

Każde ciała przyciągają się siłą grawitacyjną. Siła ta zależy od:

- masy ciał (masa większa, to siła większa);

- odległości (odległość większa, to siła mniejsza).

 

PRAWO POWSZECHNEGO CIĄŻENIA (NEWTONA):

Każde dwa ciał przyciągają się wzajemnie siłami grawitacji. Siła ta jest wprost proporcjonalna do iloczyny mas tych ciał, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.

          m1 · m2

F = G -------------

          r2

 

F - siła grawitacyjna w N

G - stała grawitacji 

m1, m2 - masy ciał w kg

r - odległość między ciałami w m

 

Ponieważ siła grawitacji zależy od kwadratu odległości, dlatego bardzo szybko maleje ze wzrostem odległości (lub bardzo szybko rośnie ze zmniejszaniem odległości). Zwiększając odległość 3 razy powodujemy, że siła grawitacyjna maleje 9 razy.


2020.04.06 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

zaczynamy nowy dział, więc na początek tytuł działu:

ASTRONOMIA

 

Temat: O odkryciach w astronomii.

 

W starożytności uważano, że wszystkie planety i Słońce obracają się wokół Ziemi. Taki obraz naszego Układu Słonecznego został sformułowany przez Ptolemeusza (układ geocentryczny).

W 1543 roku ukazuje się książka Mikołaja Kopernika opisująca układ heliocentryczny, w którym Słońce jest w centrum Układu, a planety i Ziemia krążą wokół niego.

W 1571 roku Johan Kepler odkrywa, że planety krążą po orbitach eliptycznych.

Na początku XVII wieku, dzięki obserwacjom, Galileusz odkrywa księżyce Jowisza potwierdzając koncepcję Kopernika.

W XVII Isaac Newton formułuje prawo powszechnego ciążenia opisujące siłę grawitacyjną.

Na początku XX wieku Albert Einstein formułuje teorię względności dokładniej opisującą siłę grawitacyjną.

W 1929 roku Edwin Hubble odkrywa, że Wszechświat się rozszerza.


2020.04.03 rozwiązać zadanie w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu "Optyka".

  

Zadanie 1

W jakiej odległości od soczewki o ogniskowej 10cm powstaje obraz, jeżeli przedmiot znajdował się w odległości 20cm od tej soczewki? Jakie powiększenie i zdolność skupiającą ma ta soczewka? (przy dodawaniu i odejmowaniu ułamków należy doprowadzić do wspólnego mianownika)


2020.03.30 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Co to są przyrządy optyczne.

 

1. Lupa

Służy do powiększania oglądanego przedmiotu. Jest to pojedyncza soczewka, w której przedmiot umieszczamy między ogniskiem a soczewką. Otrzymujemy wtedy obraz powiększony, nieodwrócony i pozorny.

 

2. Oko ludzkie

Soczewka oczna tworzy na siatkówce obraz pomniejszony, odwrócony i rzeczywisty obserwowanego przedmiotu.

 

3. Okulary

Służą do korygowania wad wzroku. Wady wzroku polegają na tym, że promienie nie skupiają się na siatkówce i widzimy wtedy nieostry obraz.

Krótkowzroczność - obraz powstaje przed siatkówką. Widzimy wtedy wyraźnie przedmioty znajdujące się blisko. Stosujemy soczewkę rozpraszającą w okularach.

Dalekowzroczność - obraz powstaje za siatkówką. Widzimy wtedy wyraźnie przedmioty znajdujące się daleko. Stosujemy soczewkę skupiającą w okularach.

 

4. Mikroskop

Służy do powiększania obrazu bardzo małych przedmiotów umieszczonych bardzo blisko. Składa się z dwóch soczewek.

 

5. Luneta, lornetka

Służy do przybliżania (powiększania) przedmiotów znajdujących się daleko. Składa się z dwóch soczewek.

 

6. Teleskop

Służy do przybliżania (powiększania) przedmiotów znajdujących się daleko. Promienie zbiera zwierciadło wklęsłe.


2020.03.27 

 

Temat: Powstawanie obrazu w soczewce sferycznej.

 

Wyszukać w internecie jeden przykład wykorzystania soczewek i zapisać w zeszycie adres tej strony.


2020.03.20 uzupełnić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Powstawanie obrazu w soczewce sferycznej.

 

Soczewka jest to przyrząd optyczny ograniczony dwoma powierzchniami kulistymi lub powierzchnią kulistą i płaszczyzną.

 

Gdy na soczewkę dwuwypukłą trafi wiązka promieni równoległych, to po przejściu przez nią promienie te skupią się w punkcie zwanym ogniskiem (skupiająca).

 

Gdy na soczewkę dwuwklęsłą trafi wiązka promieni równoległych, to po przejściu przez nią promienie te rozproszą się w ten sposób, że przedłużenia promieni załamanych przetną się w punkcie zwanym ogniskiem pozornym (rozpraszająca).

 

Powstawanie obrazu w soczewce skupiającej:

- przedmiot (AB) znajduje się dalej niż środek

obraz (A'B') jest odwrócony, powiększony i rzeczywisty

 

- przedmiot znajduje się w środku

obraz jest odwrócony, taki sam i rzeczywisty

 

- przedmiot znajduje się między środkiem a ogniskiem

obraz jest odwrócony, powiększony i rzeczywisty

 

- przedmiot znajduje się w ognisku

obraz nie powstaje

 

- przedmiot znajduje się między ogniskiem a soczewką

obraz jest nieodwrócony (prosty), powiększony i pozorny

 

Równania soczewki:

f - ogniskowa, odległość ogniska od soczewki

x - odległość przedmiotu od soczewki

y - odległość obrazu od soczewki

   1        1       1

 ---- = ---- + ----  - równanie soczewki

   f        x        y

 

        y

p = ---- - powiększenie

        x

 

         1

Z = ---- - zdolność skupiająca soczewki, mierzona w dioptriach (D), gdy jest dodatnia mamy soczewkę skupiającą, gdy jest ujemna mamy soczewkę rozpraszającą

         f

Adam Owsiejczuk

Copyright Sergeant AdOw © 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów tylko za moją wyraźną zgodą.          www.fantastyka-86.pl