Fizyka

 


 

Sprawozdanie z doświadczenia

 


     Poznanie przez uczniów podstawowych technik doświadczalnych, zdobycie umiejętności przeprowadzania eksperymentów i opracowywania wyników pomiarów oraz szacowania niepewności pomiarów - to najważniejsze cele ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki.

     Ćwiczenia laboratoryjne są wykonywane w grupach. Wyniki pomiarów mogą być opracowywane wspólnie, natomiast sprawozdanie każdy wykonuje samodzielnie. Każde sprawozdania z doświadczenia powinno zawierać następujące elementy:

 

Tytuł doświadczenia

 

1. Teoria (opis zagadnień występujących w doświadczeniu).

 

2. Doświadczenie (spis wykorzystanych w doświadczeniu przyrządów, opis przeprowadzenia doświadczenia, rysunek układu doświadczalnego).

 

3. Pomiary i obliczenia (wyniki pomiarów, obliczenia, wykresy, wyznaczenie niepewności pomiarów).

 

4. Wnioski (analiza otrzymanych w doświadczeniu wyników, porównanie ich z wartościami teoretycznymi lub uzyskanymi innymi metodami, przyczyny różnic wyników otrzymanych doświadczalnie z wynikami teoretycznymi, czy wyniki teoretyczne mieszczą się w niepewności pomiarowej doświadczenia, uwagi dotyczące metody pomiarowej, wpływ czynników zewnętrznych na przebieg i wyniki pomiarów, gdy celem doświadczenia było wyznaczenie zależności między wielkościami fizycznymi, to należy stwierdzić, czy uzyskane wyniki potwierdzają tę zależność, jakie ograniczenia co do stosowalności badanej zależności wynikają z otrzymanych wyników).


Doświadczenia przeprowadzane w gimnazjum


Wyznaczenie masy ciała przy pomocy wagi laboratoryjnej

Wyznaczenie gęstości substancji

Badanie ruchu jednostajnie przyspieszonego

Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego ciała spadającego swobodnie

Wyznaczenie masy ciała za pomocą dźwigni dwustronnej

Wyznaczenie ciepła właściwego wody

Wyznaczenie oporu elektrycznego

Wyznaczenie mocy żarówki

Badanie ruchu drgającego wahadła matematycznego

Wyznaczenie ogniskowej soczewki skupiającej


Przykładowe sprawozdania znajdują się w zakładce: Prace (Doświadczalna fizyka).


Adam Owsiejczuk

Copyright Sergeant AdOw © 2010-2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów tylko za moją wyraźną zgodą.          www.fantastyka-86.pl