Fizyka

 


 

Stałe fizyczne

 


nazwa stałej oznaczenie wartość
 Druga prędkość kosmiczna vII  = 11,19 km·s-1 (h = 0)
 Energia równoważna masie elektronu E  = 8,199·10-14 J
 Jeden elektronowolt eV  = 1,602·10-19 J
 Jednostka astronomiczna j.a.  = 1,496·1011 m
 Jednostka masy atomowej u, a.j.m  = 1,660 565 5·10-27 kg
 Komptonowska długość fali elektronu λe  = 2,426·10-12 m
 Komptonowska długość fali protonu λp  = 1,321·10-15 m
 Liczba Avogadra (liczba cząsteczek w gramocząsteczce) N  = 6,022 045·1023 mol-1
 Liczba Loschmidta (liczba cząsteczek w m3 gazu) L  = 2,686 754·1025 m-3(w 0oC, 1atm)
 Ładunek elementarny e  = 1,602 189 2·10-19 C
 Ładunek właściwy elektronu e/me  = 1,758 804 7·1011 C·kg-1
 Ładunek właściwy protonu e/mp  = 9,5798·107 C·kg-1
 Magneton Bohra μB  = 9,274 078·10-24 A·m2
 Magneton jądrowy μN  = 5,050 824·10-27 A·m2
 Masa atomu wodoru mH  = 1,673·10-27 kg
 Masa Księżyca MK  = 7,33·1022 kg
 Masa Słońca MS  = 1,989·1030 kg
 Masa spoczynkowa elektronu me  = 9,109 534·10-31 kg = 5,485 802 6·10-4 u
 Masa spoczynkowa neutronu mn  = 1,674 954 3·10-27 kg = 1,008 665 012 u
 Masa spoczynkowa protonu mp  = 1,672 648 5·10-27 kg = 1,007 276 470 u
 Masa Ziemi MZ  = 5,98·1024 kg
 Moment magnetyczny elektronu Me, μe  = 9,284 832·10-24 A·m2
 Moment magnetyczny protonu Mp, μp  = 1,410 617 1·10-26 A·m2
 Nachylenie ekliptyki do równika    = 23o27'26''
 Objętość molowa normalna gazu doskonałego Vm  = 22,413 83·10-3 m3·mol-1
 Parsek pc  = 3,1·1016 m = 3,26 lat świetlnych
 Pierwsza prędkość kosmiczna vI  = 7,91 km·s-1 (h = 0)
 Prędkość głosu w powietrzu v  = 340,5 m·s-1
 Prędkość światła w próżni c  = 299 792,458 km·s-1
 Promień elektronu (klasyczny) re  = 2,817 938·10-15 m
 Promień orbity Bohra rB  = 5,291 770 6·10-11 m
 Przenikalność elektryczna próżni εo  = 8,854 187 818·10-12 F·m-1
 Przenikalność magnetyczna próżni μo  = 4π·10-7 H·m-1 = 12,566·10-7 H·m-1
 Przyspieszenie ziemskie normalne gn  = 9,806 65 m·s-2
 Spłaszczenie Ziemi    = 1/298,25
 Stała Boltzmanna (k = Ro/N) k  = 1,380 662·10-23 J·K-1
 Stała Diraca ђ  = 1,054 588 7·10-34 J·s
 Stała Faradaya F  = 9,648 456·104 C·mol-1
 Stała gazowa (na 1mol) Ro  = 8,314 41 J·mol-1·K-1
 Stała grawitacji G  = 6,670·10-11 N·m2·kg-2
 Stała Plancka (kwant działania) h  = 6,626 176 59·10-34 J·s
 Stała Rydberga R  = 1,097 373 177·107 m-1
 Stała Stefana-Boltzmanna σ  = 5,670 32·10-8 W·m-2·K-4
 Temperatura punktu potrójnego wody T  = 0,01 oC = 273,16 K
 Trzecia prędkość kosmiczna vIII  = 16,7 km·s-1 (h = 0)

Adam Owsiejczuk

Copyright Sergeant AdOw © 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów tylko za moją wyraźną zgodą.          www.fantastyka-86.pl