Zajęcia techniczne

 


 

Wynalazek

 


    Jest to rozwiązanie techniczne o charakterze nowatorskim, nie wynikające w sposób bezpośredni z aktualnego stanu wiedzy i praktyki technicznej, wymagające zatem znacznej inwencji przy jego opracowywaniu. Wynalazek w szerokim sensie to wszelkie pionierskie efekty ludzkiej  inicjatywy technicznej mającej na celu  ułatwienie ludziom życia w różnych obszarach ich działalności, a także usprawnienie istniejących już narzędzi i technologii. Obecnie za wynalazek uznaje się głównie takie rozwiązanie techniczne, na które uzyskać można patent.


Niektóre wynalazki i osiągnięcia techniki ludzkości

przed naszą erą                                    nasza era

Copyright Sergeant AdOw © 2010-2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów tylko za moją wyraźną zgodą.          www.fantastyka-86.pl