Fizyka

 


 

Wzory obowiązujące w gimnazjum

 


 Ciężar ciała

Fg = m·g

 

 Fg - ciężar ciała w niutonach (siła z jaką działa Ziemia na ciało);

 m - masa ciała w kilogramach;

 g - przyspieszenie ziemskie (g = 10m/s2).

 

 Gęstość substancji

                          m

d = -----

                          V

 

 d - gęstość substancji w kg/m3;

 m - masa ciała w kilogramach;

 V - objętość ciała w m3.

 

 Prędkość ciała

                         Δs

V = -----

                         Δt

 

 V - prędkość ciała w m/s;

 Δs - przebyta droga w metrach (Δs = sk - sp);

 Δt - zmiana czasu w sekundach (Δt = tk - tp).

 

 Przyspieszenie ciała

                        ΔV

a = ------

                         Δt

 

 a - przyspieszenie ciała w m/s2;

 ΔV - zmiana prędkości w m/s (ΔV = Vk - Vp);

 Δt - zmiana czasu w sekundach (Δt = tk - tp).

 

 Droga w ruchu jednost. przyspieszonym

                        a·t2

s = ------

                         2

 

 s - przebyta droga w metrach;

 a - przyspieszenie ciała w m/s2;

 t - czas trwania ruchu w sekundach.

 

 Ciśnienie

                         Fn

p = -----

                          s

 

 p - ciśnienie w paskalach;

 Fn - siła nacisku w niutonach;

 s - pole powierzchni w m2.

 

 Ciśnienie hydrostatyczne

p = d·g·h

 

 p - ciśnienie hydrostatyczne w paskalach;

 d - gęstość cieczy w kg/m3;

 g - przyspieszenie ziemskie (g = 10m/s2);

 h - głębokość w cieczy w metrach.

 

 Siła tarcia

FT = f·FN

 

 FT - siła tarcia w niutonach;

 f - współczynnik tarcia;

 FN - siła nacisku w niutonach.

 

 II zasada dynamiki Newtona

                          F

a = ----

                          m

 

 a - przyspieszenie ciała w m/s2;

 F - działająca siła w niutonach;

 m - masa ciała w kilogramach.

 

 Swobodne spadanie ciał

               V               g·t2

g = ----;     h = ------

                t                  2

 

 g - przyspieszenie ziemskie (g = 10m/s2);

 V - prędkość ciała przy końcu ruchu w m/s;

 t - czas spadania ciała w sekundach;

 h - wysokość z jakiej spada ciało w metrach.

 

 Pęd ciała

p = m·V

 

 p - pęd ciała w kg·m/s;

 m - masa ciała w kilogramach;

 V - prędkość ciała w m/s.

 

 Praca mechaniczna

W = F·r

 

 W - praca w dżulach;

 F - działająca siła w niutonach;

 r - przesunięcie w metrach.

 

 Moc

                         W

P = -----

                          t

 

 P - moc w watach;

 W - praca w dżulach;

 t - czas wykonania pracy w sekundach.

 

 Energia potencjalna grawitacji

Ep = m·g·h

 

 Ep - energia potencjalna w dżulach;

 m - masa ciała w kilogramach;

 g - przyspieszenie ziemskie (g = 10m/s2);

 h - wysokość w metrach.

 

 Energia kinetyczna

                        m·V2

Ek = --------

                          2

 

 Ek - energia kinetyczna w dżulach;

 m - masa ciała w kilogramach;

 V - prędkość ciała w m/s.

 

 Dźwignia dwustronna i jednostronna

F1·r1 = F2·r2

 

 F1 - siła działająca na pierwsze ramie w niutonach;

 r1 - długość ramienia pierwszej siły w metrach;

 F2 - siła działająca na drugie ramie w niutonach;

 r2 - długość ramienia drugiej siły w metrach.

 

 Równia pochyła

                 F2        h

----- = ----

                 F1         l

 

 F1 - ciężar ciała wsuwanego na równię pochyłą w niutonach;

 F2 - siła z jaką trzeba działać aby wsunąć ciało na równię w niutonach;

 h - wysokość równi w metrach;

 l - długość równi w metrach.

 

 Ciepło pobrane podczas ogrzewania

Q = m·cw·Δt

 

 Q - ciepło pobrane przez ciało w dżulach;

 m - masa ciała w kilogramach;

 cw - ciepło właściwe w J/kg·C;

 Δt - zmiana temperatury w stopniach Celsjusza (Δt = tk - tp).

 

 Ciepło pobrane podczas topnienia

Q = m·ct

 

 Q - ciepło pobrane przez ciało w dżulach;

 m - masa ciała w kilogramach;

 cw - ciepło topnienia w J/kg.

 

 Ciepło pobrane podczas wrzenia

Q = m·cp

 

 Q - ciepło pobrane przez ciało w dżulach;

 m - masa ciała w kilogramach;

 cw - ciepło parowania w temperaturze wrzenia w J/kg.

 

 Natężenie prądu

                         q

I = -----

                          t

 

 I - natężenie prądu w amperach;

 q - ładunek elektryczny w kulombach;

 t - czas przepływu ładunku w sekundach.

 

 Prawo Ohma

                         U

I = -----

                         R

 

 I - natężenie prądu w amperach;

 U - napięcie elektryczne w woltach;

 R - opór elektryczny w omach.

 

 Opór elektryczny

                            l

R = ρ ---

                            s

 

 R - opór elektryczny w omach;

 ρ - opór właściwy w Ω·m;

 l - długość przewodnika w metrach;

 s - pole przekroju poprzecznego przewodnika w m2.

 

 Praca prądu elektrycznego

W = U·I·t

 

 W - praca prądu elektrycznego w dżulach;

 U - napięcie elektryczne w woltach;

 I - natężenie prądu w amperach;

 t - czas w sekundach.

 

 Moc prądu elektrycznego

P = U·I

 

 P - moc prądu elektrycznego w watach;

 U - napięcie elektryczne w woltach;

 I - natężenie prądu w amperach.

 

 Opór zastępczy - łączenie szeregowe

RZ = R1+R2

 

 RZ - opór zastępczy w omach;

 R1 - opór odbiornika w omach;

 R2 - opór odbiornika w omach.

 

 Opór zastępczy - łączenie równoległe

           1          1         1

----- = ----- + -----

          RZ          R1          R2

 

 RZ - opór zastępczy w omach;

 R1 - opór odbiornika w omach;

 R2 - opór odbiornika w omach.

 

 Siła elektrodynamiczna

F = B·I·l

 

 F - siła elektrodynamiczna w niutonach;

 B - indukcja magnetyczna pola w teslach;

 I - natężenie prądu w amperach;

 l - długość przewodnika w metrach.

 

 Transformator

     U2        z2        U2        I1

----- = -----; ----- = -----

     U1           z1        U1           I2

 

 U1 - napięcie pierwotne w woltach;

 U2 - napięcie wtórne w woltach;

 z1 - liczba zwojów uzwojenia pierwotnego;

 z2 - liczba zwojów uzwojenia wtórnego;

 I1 - natężenie pierwotne w amperach;

 I2 - natężenie wtórne w amperach.

 

 Równanie zwierciadła kulistego

             1        1        1

---- = ---- + ----

             f         x        y

 

 f - ogniskowa zwierciadła w metrach;

 x - odległość przedmiotu od zwierciadła w metrach;

 y - odległość obrazu od zwierciadła w metrach.

 

 Równanie soczewki sferycznej

             1        1        1

---- = ---- + ----

             f         x        y

 

 f - ogniskowa soczewki w metrach;

 x - odległość przedmiotu od soczewki w metrach;

 y - odległość obrazu od soczewki w metrach.

 

 Powiększenie soczewki sferycznej

                          y

p = ----

                          x

 

 p - powiększenie soczewki;

 x - odległość przedmiotu od soczewki w metrach;

 y - odległość obrazu od soczewki w metrach.

 

 Zdolność skupiająca soczewki sferycznej

                          1

Z = ----

                          f

 

 Z - zdolność skupiająca soczewki w dioptriach;

 f - ogniskowa soczewki w metrach.

 

Adam Owsiejczuk

Copyright Sergeant AdOw © 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów tylko za moją wyraźną zgodą.          www.fantastyka-86.pl