Literatura

 


 

Smolarski Mieczysław

 

Mieczysław Smolarski (1888-1967)

     Urodził się w Krakowie. Studiował na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, także literaturę, historię sztuki i filozofię. Jako poeta debiutował w 1909 r. W 1911 r. uzyskał doktorat. W latach 1912-1913 przebywał w Paryżu zbierając materiały do pracy habilitacyjnej. Od wybuchu wojny w 1914 r. pracował w Muzeum Czartoryskich w Krakowie, później przeniósł się do Zakopanego. Od  1918 r. mieszkał w Warszawie. Był zastępcą dyrektora biura Rady Stanu, naczelnikiem Wydziału Prac Parlamentarnych w Biurze Sejmu. Napisał w tym czasie kilka powieści o tematyce współczesnej i historycznej. W 1929 r. założył Zrzeszenie Beletrystów Polskich. W latach 1945-1946 pracował na stanowisku zastępcy kustosza w oddziale Muzeum Narodowego w Nieborowie. W 1951 r. powrócił do Warszawy. W ostatnich latach życia niemal całkowicie poświęcił się pisaniu powieści dla młodzieży.

     Autor kilku powieści  fantastycznych powstałych w latach 1921-1932. Szczególne miejsce wśród nich zajmują dwie antyutopie przyszłościowe: "Miasto światłości" i "Podróż poślubna pana Hamiltona". Po II wojnie światowej "Miasto światłości" zyskało niemały rozgłos dzięki tzw. sporowi o plagiat z Aldousem Huxleyem.  Sprawa jednak nie doczekała się rozwiązania.


Książki

 

Powieści

Miasto światłości (Miasto światłości)

Zbiory opowiadań


Copyright Sergeant AdOw © 2012 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów tylko za moją wyraźną zgodą.          www.fantastyka-86.pl